Korzyści

 • ukierunkujemy rozwój naszych gmin tak, by obie były jednakowo zasobne i bogate
 • sami zdecydujemy, które społeczne inicjatywy i lokalne potrzeby zostaną zrealizowane i w jakiej kolejności
 • sami we własnych środowiskach będziemy decydowali o sobie i wybierali własne lokalne władze
 • łatwiej nam będzie kontrolować rządzących i mieć wpływ na to, by działali oni zgodnie z interesem społeczny oraz wywiązywali się z obietnic składanych przed wyborami
 • łatwiej będziemy podejmować wspólne działania dotyczące dróg, edukacji, pomocy społecznej, kultury, bezpieczeństwa i przeciwdziałania bezrobociu
 • samodzielnie ina własną odpowiedzialność będziemy realizować zadania własne – takie, które będą wynikać z potrzeb i oczekiwań mieszkańców
 • konsekwentniej wykorzystamy społeczne pieniądze, bu służyły lokalnym środowiskom

Dlaczego Gmina Majdan Stary?
• Gmina Majdan Stary funkcjonowała do 1973 roku
• Gmina Majdan Stary nie będzie najmniejszą i najbiedniejszą gminą w Polsce, są gminy mniejsze i o niższych dochodach
• Dochody Gminy Majdan Stary będą wystarczające do jej utrzymania i rozwoju
• Nie będzie konieczna wymiana dowodów osobistych, prawa jazdy czy paszportów, gdyż Majdan Stary posiada odrębny kod pocztowy
• Celem Gminy Majdan Stary będzie dbanie o rozwój wszystkich miejscowości wchodzących w jej skład
• Gmina Majdan Stary posiadać będzie dwie szkoły podstawowe, dwa przedszkola i gimnazjum
• Gmina Majdan Stary zapewni świadczenia i pomoc społeczna na dotychczasowym poziomie
• Wszystkie decyzje istotne dla rozwoju Gminy Majdan Stary będą podejmować Radni i Wójt wybrani spośród mieszkańców nowej gminy
• Gmina Majdan Stary będzie stanowić integralną całość ze względu na łączące więzi społeczne (parafia, szkoła, poczta)

Komentarze

2 komentarze do tej pory.

 1. Czesław napisał(a):

  Bardzo prospołeczna inicjatywa, której powodzenie będzie zależało od całej społeczności a najbardziej od twórców i przyszłych pracowników nowej gminy. Tym,że psy szczekają nie należy się przejmować. Wielu jest ludzi dobrych i twórczych. W czasie nadchodzącego kryzysu należy każdy grosz wydawać mądrze i rozważnie

 2. Adam napisał(a):

  Przy obecnej postawie Wójta Gm.Księżpol należy postawić pytanie prawne: Czy będą nowe wybory Wójta w Nowej Gminie Księżpol, czy zostaje stary ?
  Od tego będzie zależała dobra współpraca gmin w sprawie solarów.