Funkcjonowanie

1. Dochody przyszłej gminy Majdan Stary
Dochód na jednego mieszkańca gminy Księżpol wynosi 569 zł.
Dla porównania:
• dochód na jednego mieszkańca gminy Potok Górny wynosi 254 zł
• dochód na jednego mieszkańca gminy Biszcza wynosi 495 zł
• dochód na jednego mieszkańca gminy Tarnogród wynosi 616 zł

ŚREDNI DOCHÓD W GMINACH NA MIESZKAŃCA W POLSCE WYNOSI 1.180 zł
Oznacza to, że w Gminie Księżpol państwo dopłaca na każdego mieszkańca 614 zł.
Także w przyszłej Gminie Majdan Stary dochód na każdego mieszkańca wraz z dopłatą
państwa będzie wynosić 1.180 zł.

Wykres pokazujący dopłaty do budżetów okolicznych gmin

2. Liczba mieszkańców przyszłej Gminy Majdan Stary.
Liczba mieszkańców Gminy Księżpol na koniec 2010 roku wyniosła 6 808 osób. W nowej Gminie Majdan Stary liczba ludności będzie wynosić blisko 2 500 osób.
Dla porównania:
• Gmina Nowe Warpno (woj. zachodniopomorskie) – 1 651 mieszkańców
• Gmina Platerówka (woj. dolnośląskie) – 1 669 mieszkańców
• Gmina Szulborze Wielkie (woj. mazowieckie) – 1 715 mieszkańców
• Gmina Młynarze (woj. mazowieckie) – 1 722 mieszkańców
• Gmina Cisna (woj. podkarpackie) – 1 732 mieszkańców

3. Powierzchnia przyszłej Gminy Majdan Stary
Powierzchnia Gminy Księżpol wynosi 141 km2. Powierzchnia przyszłej Gminy Majdan Stary będzie wynosić około 60 km2.
Dla porównania:
• – Gmina wiejska Jejkowice (powiat rybnicki) – 7,59 km2 powierzchni
• – Gmina miejska Górowo Iławieckie (powiat bartoszycki) – 3,32 km2
• – na koniec 2010 roku w Polsce istniało 30 gmin o powierzchni do 11 km2.

4. Dochody i wydatki przyszłej Gminy Majdan Stary
Budżet Gminy Majdan Stary szacuje się na 6,5 – 7 mln zł.

Wykres pokazujący szacunkową struktura dochodów przyszłej gminyWydatki na Urząd Gminy będą ściśle powiązane z możliwością pozyskiwania zewnętrznego dofinansowania inwestycji.

5. Podatki
Wysokość podatków (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu) ustali Rada Gminy w granicach ustalonych przez ustawy.
Na pozostałe rodzaje podatków (podatek dochodowy lub podatek VAT) gminy nie mają wpływu.

6. Organizacja przyszłej Gminy Majdan Stary
Zatrudnienie w Gminie Majdan Stary będzie proporcjonalnie mniejsze od obecnego w Gminie Księżpol.
Przyszła Gmina Majdan Stary będzie posiadać sieć wodociągową, planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną, dwie szkoły podstawowe, gimnazjum i dwa przedszkola.
Gmina będzie realizować wszystkie własne zadania, takie jak edukacja publiczna, dowóz dzieci do szkół, opieka społeczna, utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wywóz śmieci, odśnieżanie.

7. Inwestycje
Budowa sieci kanalizacyjnej, budowa i remonty dróg, rozbudowa infrastruktury sportowej, budowa chodników i innych obiektów.
Środki własne gminy przeznaczone na inwestycje stanowić będą około 20% budżetu. Jest to około 1,4 mln zł, czyli trzykrotnie więcej, niż inwestuje obecny samorząd na terenie przyszłej gminy Majdan Stary.

8. Władze Gminy
Mieszkańcy przyszłej Gminy Majdan Stary wybiorą Wójta i Radę Gminy liczącą 15 osób, co zapewni właściwą reprezentację wszystkich mieszkańców. Rada Gminy podejmować będzie wszystkie ważne decyzje w sprawie rozwoju Gminy.

Komentarze